Gudrun Sjödén

I Gudrun Sjödéns vårkatalog 2015, intervjuade jag fem personer och en katt. Bland de intervjuade fanns även Gudrun själv, och utifrån samtalen skapade jag berättelser för katalogen.

Detta var ett lustfyllt uppdrag med mycket färg och form, och innebar möten med många intressanta människor. I uppdraget ingick även rubriksättning, berättande copy samt mängder med illustrationer.

Tema

Temat för katalogen var Konst från hela världen, vilket katalogen visade genom att fotografera kläderna på olika spännande och exotiska platser.

Museo Frida Kahlo

Intervjuer

De intervjuade var Gudrun Sjödén, Linda Shamma Östrand, Karin Forslind, Klara Kazmi, Mona Blom samt katten Giggs och utifrån dessa samtal skrev jag berättelser om var och en av dem.

Gudrun Sjöden

“Jag fick en bok om en estländsk kvinna som bodde på en liten ö, i en liten stuga långt ute i Östersjön. Hon var otroligt flitig hela sitt liv, stickade vantar, stickade vantar, stickade vantar. Vad det fascinerar och inspirerar mig!”

Gudrun Sjödén
VD

Illustrationer

Illustrationer

Dessa platser, och restipsen som kopplades till dem, illustrerade jag igenom katalogen. Till detta uppdrag använde jag tusch och cut-out collage.

Intressant var att bilderna skulle göras i Gudruns anda, men ändå inte krocka med hennes egen visuella stil.