Prestationsbyrån

Ett uppdrag där jag skapade manér, bildbank, visuell story och presentationsmallar till ett företag som varje dag håller föreläsningar om svåra och viktiga ämnen.

Bakgrund

Prestationsbyrån jobbar med prestationsutveckling för företag och individer. En återkommande del av deras vardag är att genomföra presentationer inför publik.

Prestationsbyrån

De kände att deras presentationer inte låg i nivå med deras erbjudande och kompetens. Materialet kändes lite gammaldags, otydligt och rörigt. De hade behov av att förnya och göra en rejäl omarbetning.

Uppdrag

Prestationsbyråns VD Jonas Elfort Ek gav mig i uppdrag att gå igenom deras tidigare presentationer och arbeta fram en bildbank samt presentationsmaterial som de kunde utgå från.

Jonas Elfort Ek

Målet var att illustrationerna skulle göra det lättare att lyssna, enklare att följa och kännas roligt och modernt att ta del av.

Han gav mig tillgång till befintligt material, såsom ljudfiler, filmer från föreläsningar och nuvarande bildmaterial.

Process

På många sätt var detta ett typiskt kommersiellt uppdrag. Med materialet som Prestationsbyrån gav mig bearbetade jag ordningen på föreläsningen, skapade en starkare röd tråd, och hittade en story i animation och illustrationer, som löpte parallellt till den muntliga presentationen.

  1. Möte om behov och hur nuvarande lösning ser ut
  2. Diskussion kring visuella stilar och hur det ska kännas
  3. Produktion av grovskisser
  4. Diskussion baserad på grovskisser
  5. Produktion av justerade skisser
  6. Godkännande av kunden
  7. Produktion av material och leverans

En bra beställare är tydlig, delar med sig av såväl material som resonemang av var man är på väg. Ju tydligare beställning, desto enklare är det att göra ett bra resultat. Genom sin tydlighet och öppenhet gjorde Prestationsbyrån det enklare att skapa ett bra resultat.

Leverabler

Leveransen bestod av presentationsmaterial med illustrationer i sammanhållet manér. En del av dem var animerade för att ytterligare förstärka det de skulle förmedla.

Illustrationer

Bilderna fungerar både som humor och pedagogik. Det är roligt att leka med utrymmet som finns mellan ord och bild. Vad händer när en föreläsare säger en sak och bilden säger det motsatta?

Presentation

Här kan man leka mycket med effekten som utrymmet mellan ord och bild ger. Och vad händer i bläddringens dramaturgi, när man går från en bild till nästa?

Sociala media

Bilderna har även kommit till användning i sociala media.

Sagt om resultatet

“Kombinationen av det Jonas förmedlade och det simpla, men otroligt smarta bildspelet till budskapet var verkligen lysande. Så än en gång tack och riktar en tanke till alla Lyckostar som har föreläsningen framför sig att få njuta och ta del av.”

Maria Bofeldt, Chef Kundservice Risk och Hälsa, Livförsäkringsbolaget Skandia

Läs gärna mer om Prestationsbyrån på deras webbsida.