En fanfar för bilderbokens framtid!

En fullsatt och uppmärksammad seminariedag som följde boken En fanfar för bilderboken!

2012 ägde seminariet “Kris i det nordiska bilderbokslandskapet?” rum på Konstfack. Det blev startskottet som ledde fram till “En fanfar för bilderboken!", en bok som granskar och hyllar bilderboken som ett unikt medium och som en konstart i egen rätt.

En fanfar för bilderboken!

En kort tid efter bokens lansering beslutades att Konstfack med flera skulle ha en seminariedag för att fördjupa bilderbokskompetensen hos läsare, kritiker, förlagsredaktörer och bilderboksmakare.

Flertalet av bokens författare och en rad föreläsare från Konstfack presenterade, tillsammans med inbjudna gäster, nya tankar och perspektiv på bilderboksmediet och dess utveckling. Seminariedagen avslutades med vernissage för en bilderboksutställning med verk av framtida debutanter.

Uppdrag

Jag fick i uppdrag att vara projektledare och ansvara för planering och all kontakt med media, samt att säkerställa att seminariet blev välbesökt.

Poster

Jag valde att skapa ett nyhetsbrev inför seminariet, samt att kontakta berörd media. Jag ansvarade för allt marknadsföringsmaterial, inklusive logotyp för dagen, samt pressrelease och budget.

Resultat

Dagen blev fullsatt med en full väntelista. Besökarna bidrog till aktiva diskussioner och intressanta debatter om bilderbokens framtid.

Fullsatt

Många efterfrågade en fortsättning på dagen, så att samtalet kring bilderbokens framtid skulle leva vidare. På många sätt går det att se som det bästa betyget för dagen.

Medverkande

Anna-Clara Tidholm, John Swedenmark, Gro Dahle, Gunna Grähs, Karin Cyrén, Siri Ahmed Backström, Karin Ahlin, Emma Rendel, Joanna Rubin Dranger, Ann Forslind, Linda Holmer, Lennart Eng, Maria Laukka, Ulla Rhedin, Lena Eriksson och utställande bilderboksstudenter från Konstfack, Stockholm och HDK.

Arrangörer

Dagen var ett brett samarrangemang mellan Konstfack och Nordiska Akvarellmuseet med stöd av Alfabeta Bokförlag, Svenska Tecknare, HDK, Nationalmuseum, Svenska barnboksinstitutet och Kultur i Väst.

Du hittar programmet för seminariet här.

En fanfar för bilderbokens framtid!

Dagen hade en egen poster, som illustrerades fint av Mikael Sundblad, Nathalie Ruejas och Freja Wilhelmsson.